Privacy policy


A www.castells.photo ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: www.castells.photo - Carles Cortés 

Finalitat Emmagatzematge, per a la seva divulgació, de fotografies de temàtica castellera. En relació a aquesta finalitat principal, prestar els serveis o peticions sol·licitades de les fotografies que contingui (principalment accessos a les fotografies i enviaments de les mateixes) i enviar comunicacions divulgatives sobre les finalitats de l’emmagatzematge per via electrònica o per mitjans postals.
Legitimació Execució de les finalitats divulgatives de les imatges.
Interès legítim del Responsable.
Destinataris Estan previstes les cessions de dades a: Administració Tributària en cas de requeriment i complimentació declaracions fiscals; entitats financeres pel  possible càrrec del preu dels serveis.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a lopd@castells.photo
Procedència   El propi interessat.

 

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

www.castells.photo
 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A www.castells.photo tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió d’accés a les imatges, enviaments i la corresponent gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions divulgatives de les finalitats de www.castells.photo.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb la continuïtat del contacte i la relació i els accessos a les imatges, sens perjudici dels terminis necessaris pel compliment d’obligacions legals en el cas de que hagi existit alguna prestació de servei.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució de les finalitats divulgatives de la pàgina web, i d’emmagatzematge, execució de les finalitats d’accés a les imatges, i realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts o càrrecs  corresponents (requisit contractual).
  • A qui consenteixi l’interessat (consentiment).

 

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, www.castells.photo, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@castells.photo.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en allò referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a www.castells.photo procedeixen de: El propi interessat.